Simetikon působí lokálně, nikoli systémově, takže může být používán společně s jinými léky. Je to chemicky a fyziologicky neutrální látka.
  • Po podání ústy se simetikon nevstřebává ze zažívacího traktu a je vylučován z těla v nezměněné formě.
Možné nežádoucí účinky
  • Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml nebyly dosud pozorovány.
Užívání přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml s dalšími léčivými přípravky
  • Interakce s jinými léky nejsou známy.
Těhotenství a kojení
  • Před užíváním jakéhokoli léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
  • Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml během těhotenství. Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat opatrně.
Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml
  • Espumisan® kapky 100 mg/ml neobsahuje cukr, a proto je vhodný také pro diabetiky.
  • Užívání přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím
  • Espumisan® kapky 100 mg/ml se mohou užívat s jídlem nebo po jídle, v případě potřeby také před spaním.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  • Espumisan® kapky 100 mg/ml neovlivňují schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Užívání přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml s dalšími léčivými přípravky
Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml