Vždy užívejte Espumisan® kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejte jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklé dávkování přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml následující:

Jak se přípravek používá

 

Způsob podání
  • Před použitím dobře protřepejte.
  • Aby bylo dosaženo stejnoměrně dávkovaného kapání, lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů.
Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan®, než jste měl/a
  • Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Simetikon je chemicky a fyziologicky neutrální látka, která se nevstřebává ze zažívacího traktu. Riziko intoxikace je proto v podstatě vyloučeno. I velké dávky přípravku Espumisan® kapky 100 mg/ml jsou dobře snášeny.

Jak se Espumisan® kapky 100 mg/ml užívají?
Jak se Espumisan® kapky 100 mg/ml užívají?