Děti a jedy | Espumisan

Děti a jedy

Blonďaté batole sahá po lahvičce s léky, která leží na kredenci.
Blonďaté batole sahá po lahvičce s léky, která leží na kredenci.

 

Běžné a nebezpečné jedy v domácnosti

Domov považujeme za bezpečné místo, za místo, kde je nám dobře. V našich domovech ale na malé děti často číhá řada nebezpečí. Ať už se jedná o ostré nebo špičaté povrchy či škodlivé látky. I když se takové nebezpečí může nacházet zdánlivě na zcela bezpečném místě a mimo dosah dětí, vždy existuje možnost, že zvídavé dítě získá přístup k lékům v lékárničce nebo k čisticím prostředkům pro domácnost, jako jsou mýdla a saponáty.

Naštěstí otrava způsobená pěnivými detergenty je velmi vzácná. Pokud k ní však dojde, je potřeba, aby rodiče reagovali co nejrychleji. Požité detergenty mohou zvyšovat míru absorpce toxických látek a zvracení může zhoršovat pěnění. Dětem pak hrozí to, že by mohly pěnu vdechnout a udusit se. Tomu lze však zabránit podáním antidota, tj. protipěnivým roztokem, jako je Espumisan.

 

Jak mohu u svých dětí zabránit otravě?

Existuje několik jednoduchých opatření, která je možné použít a která by měla být použita: pro každou domácnost s dětmi je zásadní, aby byla lékárnička opatřena zámkem. Dále lze doporučit přemístění nebezpečných čisticích prostředků ze snadno dostupného místa, jako je například místo pod dřezem, do vyšších poloh kuchyňské linky mimo dosah dětí.

Tato opatření platí pro prostředky nacházející se v domácnosti, ale i mimo ni, jako je garáž nebo zahradní domek. Ikdyž se někdy může zdát vhodné některé prostředky přelévat do plastových lahví, jsou lidé, kteří uchovávají nebezpečné látky, jako jsou ředidla, bělicí přípravky a další v lahvích od nápojů. Tyto látky vždy uchovávejte v jejich původních obalech, protože zvídavé děti by si je mohly splést s původním nápojem. Nebezpečné látky také neodhazujte do běžného odpadkového koše nebo popelnice, ke kterým má vaše dítě snadný přístup. Rovněž se vyvarujte pěstování jedovatých rostlin, případně je uchovávejte tak, aby na mě malé ručky nemohly dosáhnout.

 

První pomoc při otravě dítěte

Pokud dojde na nejhorší a dítě něco požije, vždy kontaktujte lékaře nebo speciální telefonní linku pro otravy a vyžádejte si okamžitou pomoc.

Naučte se rozpoznat varovné signály, že něco není v pořádku. Vždy zavolejte lékaři nebo na linku pomoci, pokud se u vašeho dítěte vyskytne následující:

Ikona dítěte, které má potíže s mluvením a dýcháním.

Potíže s mluvením nebo dýcháním

Ikona člověka se závratí, blížící se stavu bezvědomí.

Bezvědomí

Ikona zvracení jako možné známky otravy

Zvracení

Ikona pálení v ústech jako možné známky otravy

Pálení v ústech

Ikona lékovky

Bolest břicha

Ikona chemických popálenin kůže

Chemické popáleniny kůže

Pokud se jedovatá látka vyznačuje rychlým účinkem, je důležité ihned poskytnout první pomoc. V takovém případě je efektivní pracovat ve dvojici: jeden člověk komunikuje s toxikologickým informačním střediskem a druhý se řídí příslušnými pokyny.

 

Espumisan® proti účinkům méně nebezpečných látek

Je samozřejmé, že pokud dítě pozře nebezpečnou látku, je vždy nutná odborná pomoc od lékaře nebo toxikologického informačního střediska.

Někdy však po požití malého množství saponátu nebo pracího prostředku mohou mít děti jen mírnou reakci. Dítě může pociťovat nevolnost a mohou se u něj objevit mýdlové bublinky. Je vědecky prokázáno, že účinná látka Espumisanu, simetikon, která se obvykle používá k léčbě nadýmání a plynatosti, může v takových situacích pomoci dvěma mechanismy. Espumisan s účinnou látkou simetikon pomáhá odvádět tekutinu, navíc částice této protipěnivé látky snižují povrchové napětí mýdlových bublinek, a způsobí tak jejich rozpad, což přinese dětskému žaludku úlevu a rychlejší zotavení.

Espumisan® 100 mg/ml, perorální kapky, emulze

Perorální kapky obsahující 100 mg/ml simetikonu k efektivní symptomatické léčbě zažívacích obtíží způsobených plyny, jako je nadýmání a plynatost.

Balení emulze Espumisan 100
Balení emulze Espumisan 100

Espumisan® – různé lékové formy dle vaší potřeby

Tři kamarádky si dávají kávu a dobře se spolu baví, povídají si o plynatosti a Espumisanu. V popředí je obrázek balení Espumisanu 40 mg měkké tobolky.

Espumisan®
40 mg měkké tobolky

Přináší rychlou a spolehlivou úlevu od nadýmání po bohatém a tučném jídle, při přecitlivělosti na potraviny, při stresu a během menstruace.

Dvě mladé ženy a mladý muž v pracovním oblečení, jak energicky kráčí městem, v popředí je balení Espumisanu Easy.

Espumisan®
Easy 125 mg granule

Inovativní forma granulí pro snadné a diskrétní řešení plynatosti na cestách bez nutnosti zapíjení vodou.

Espumisan® televizní spot

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: + 420 267 199 333

Další možností pro pacienty a zdravotnické odborníky je hlásit nežádoucí účinky pomocí formuláře na stránkách SUKL:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Vaše osobní údaje budou zpracovány podle platné legislativy.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® tobolky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® kapky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte návod k použití.
Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.