Zřeknutí se odpovědnosti | espumisan

Zřeknutí se odpovědnosti

Stránky naší internetové prezentace slouží jako zdroj informací o naší společnosti, našich výrobcích a dalších službách. Byly zpracovány a sestaveny velmi pečlivě a jsou průběžně aktualizovány. Bez ohledu na náš zájem o přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu bohužel za ně nemůžeme převzít žádnou explicitní ani implicitní odpovědnost jakéhokoliv druhu. Tyto stránky poskytují pouze všeobecné informace a nemají žádným způsobem nahradit lékařské, komerční ani jiné informace. Z tohoto důvodu je vyloučeno uplatňování nároků na náhradu škod, které by mohly vzniknout přímo nebo nepřímo z použití těchto internetových stránek a informací, které jsou v nich obsaženy.

Pokud by naše internetové stránky obsahovaly informace nebo odkazovaly k informacím třetích stran, nesmí být tyto informace považovány jako vyjádření doporučení z naší strany. Protože takové informace nekontrolujeme z hlediska přesnosti ani aktuálnosti či jiné legálnosti, z pochopitelných důvodů nemůžeme za ně převzít žádnou odpovědnost.

Program, jeho obsah, data, obrazy atd. jsou chráněny autorskými právy nebo jinými právy k průmyslovému vlastnictví. Dále bychom rádi zdůraznili, že veškeré názvy produktů a další názvy vyznačené odpovídajícím způsobem jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. Jakékoliv používání včetně reprodukcí, distribuce a zpracování jsou povoleny pouze v rámci právně stanovených mezí a pouze se souhlasem oprávněné osoby.

Vyhrazujeme si explicitní právo kdykoliv změnit obsah internetových stránek.

© BERLIN-CHEMIE AG

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: + 420 267 199 333

Další možností pro pacienty a zdravotnické odborníky je hlásit nežádoucí účinky pomocí formuláře na stránkách SUKL:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Vaše osobní údaje budou zpracovány podle platné legislativy.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® tobolky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® kapky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte návod k použití.
Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.