Přípravky Espumisan® lze zakoupit na níže uvedených e-lékárnách | espumisan

Tento odkaz vám umožňuje vstupovat na webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou  A. Menarini IFR. Proto A. Menarini IFR nenese odpovědnost ani za obsah těchto webových stránek, ani za žádné nákupy či jiné aktivity uskutečněné prostřednictvím těchto webových stránek. Přístup a používání webových stránek třetích stran je na vlastní riziko uživatele a podléhá podmínkám používání takových stránek, které byste si měli pozorně přečíst.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: + 420 267 199 333

Další možností pro pacienty a zdravotnické odborníky je hlásit nežádoucí účinky pomocí formuláře na stránkách SUKL:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Vaše osobní údaje budou zpracovány podle platné legislativy.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® tobolky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® kapky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte návod k použití.
Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.