FAQ | espumisan

Frequently asked Questions

Do you have any questions? Here you will find all the necessary answers to your questions about the use of Espumisan.

  Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you. Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you.

  • Pregnancy, menstrual or menopausal bloating
  • Food sensitivities and intolerances may cause bloating
  • Infant colics
  • Stress may cause bloating
  • Keep this leaflet. You may need to read it again.
  • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
  • If you get any side effects, talk to yourdoctor or pharmacist. This includes any  possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
  • You must talk to a doctor if you do notfeel better or if you feel worse.
  •  What is in this leaflet

  Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: + 420 267 199 333

  Další možností pro pacienty a zdravotnické odborníky je hlásit nežádoucí účinky pomocí formuláře na stránkách SUKL:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
  Vaše osobní údaje budou zpracovány podle platné legislativy.

  Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
  Volně prodejný lék Espumisan® tobolky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

  Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
  Volně prodejný lék Espumisan® kapky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

  Pečlivě si pročtěte návod k použití.
  Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.