Contact | espumisan

This is a placeholder for the text part lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing ellit. This text section is flexible and any country-specific text can be added here.

Suspected adverse reactions and other information on the safety of medicinal products, or suspected adverse events of medical devices of the company Berlin-Chemie / A.Menarini, you can report to us by e-mail: pharmacovigilance@berlin-chemie.cz, by phone:
+ 420 267 199 333

Another option for patients and healthcare professionals is to report side effects using the form on the SUKL website: http://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek.
Your personal data will be processed in accordance with applicable legislation.

You may also visit our Frequently Asked Questions (FAQs) to see if we already have the Information you are searching for.

Contact Information

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin

Tel.: +49 030-6707-0 
Fax: +49 030-6707-212-0 
Email: info@berlin-chemie.de

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini nám můžete nahlásit e-mailem: farmakovigilance@berlin-chemie.cz, telefonicky: + 420 267 199 333

Další možností pro pacienty a zdravotnické odborníky je hlásit nežádoucí účinky pomocí formuláře na stránkách SUKL:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Vaše osobní údaje budou zpracovány podle platné legislativy.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® tobolky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék Espumisan® kapky obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte návod k použití.
Zdravotnický prostředek Espumisan® Easy obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.